IMPRESSIE VAN DE EERSTE OPENING in WORKUM

onder grote publieke belangstelling

 

Ada vertelt van haar beweegredenen. Koos is verantwoordelijk voor het verloop van de middag.

 

 Guus Luijters opent de expositie

 

en ontvangt een blijk van waardering. Een portret van Tsiwjah de Jong en haar broertje Ezra de Jong

 

 Eddy van der Noord, Uitgeverij Louise te GROU vertelt over het boek

 

 

Emma overhandigt Jan de Graaf, voorzitter van de stichting SJEMMESJ het eerste exemplaar van GELEENDE GEZICHTEN - BORROWED FACES

en spreekt een dankwoord uit..

 

 

Mochten deze foto's mogelijk anders doen vermoeden, dan zie ik het als mijn taak aan te geven dat de sfeer van de middag zich laat kenschetsen door de termen betrokken en respectvol.

KOOS STEL