STICHTING GELEENDE GEZICHTEN

De aard van het project brengt met zich mee, dat er nadrukkelijk wordt afgezien van een winstoogmerk. Om hierover te waken werd de STICHTING GELEENDE GEZICHTEN opgericht.  De stichting heeft ten doel het beheren, in stand houden en (laten) exposeren van de 102 door Ada geschilderde portretten. Want deze portretten moeten bijelkaar blijven. Ook de boeken zullen onder het beheer van de stichting vallen. Eventuele verkoop van de boeken zal moeten bijdragen om op termijn de kosten neutraal te houden. Mocht er al een positief saldo ontstaan, dan komt dit ten goede aan een nader te bepalen goed doel.

Het bestuur van de stichting kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.